Co je to SUSEN?

Projekt Udržitelná energetika (Sustainable Energy, SUSEN) byl schválen Evropskou komisí v prosinci 2011. Představuje posílení výzkumné infrastruktury v energetice České republiky a významný impuls k rozvoji týmů a znalostí v oblasti energetických technologií.

Projekt SUSEN se představuje

  • novou výzvu pro jaderný výzkum ve Střední Evropě
  • posílení materiálně-technické základny výzkumu pro jadernou energetiku v České republice
  • podpůrný vědecko-výzkumný program pro novou generaci jaderných reaktorů
  • moderní vybavení a laboratoře
  • vývoj pokročilých technologií
  • nové příležitosti pro inentivní vědecké pracovníky a studenty

Cíle projektu SUSEN

Projekt SUSEN zahrnuje výstavbu výzkumné infrastruktury, která dlouhodobě zvýší vědecký, výzkumný a vývojový potenciál České republiky v oblasti aplikovaného výzkumu v energetice, převážně (ale neexkluzivně) jaderné. Prostřednictvím příjemce podpory, společnosti Centrum výzkumu Řež s.r.o., člena Skupiny ÚJV, nabídne řešení významných úloh spojených s rozvojem udržitelné jaderné energetiky a poskytne pro společnosti podnikající v oblasti aplikovaného výzkumu v energetice robustní a moderní výzkumnou infrastrukturu.

Základní programy projektu SUSEN

Projekt je postaven na čtyřech základních pilířích, které představují následující výzkumné programy členěné dále na výzkumné aktivity:
 

 

  1. Technologické experimentální okruhy (TEO)
  2. Strukturální a systémová diagnostika (SSD)
  3. Jaderný palivový cyklus (JPC)
  4. Materiálový výzkum (MAT)

Udržitelná energetika (SUSEN) – 2. fáze

Projekt "Udržitelná energetika (SUSEN) – 2. fáze" je součástí projektu "Udržitelná energetika (SUSEN)" z programu "Výzkum a vývoj pro inovace" z programového období 1998 – 2013, navazuje na jeho první fázi realizovanou v letech 2012 – 2015. Jeho posláním je dokončit dodávky experimentálních technologických zařízení, které se nepodařilo dokončit v první fázi projektu "Udržitelná energetika", a realizovat vědecko výzkumné práce vázané na tato experimentální technologická zařízení. 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Výzva č. 02_15_008 pro Fázované projekty v prioritní ose 1 OP
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000293
Datum zahájení: 1. 1. 2016
Datum ukončení: 30. 6. 2017

 

Aktuality

Zakoupen unikátní gama spektrometr

Zakoupen unikátní gama spektrometr

Na pracoviště Radiochemie II v objektu 254 byl v rámci projektu SUSEN pořízen přenosný polovodičový [...]
Den firem pro fyziku 2017

Den firem pro fyziku 2017

Dne 25. 4. 2016 proběhlo v prostorách vestibulu budovy Matematicko – Fyzikální fakulty Univerzity Ka[...]
Na LOCA byla dosažena teplota 300C

Na LOCA byla dosažena teplota 300C

Dodavateli technologie LOCA se poprvé podařilo dosáhnout teploty 300C v nádobě malé LOCA. Tato teplo[...]
Úspěšný test unikátního skeneru SPECT

Úspěšný test unikátního skeneru SPECT

Odborníci společnosti CVŘ vyvinuli v rámci výzkumné aktivity MMV (Materiálové a mechanické vlastnost[...]